سم روزنامه روزنامه بارسلونا روزنامه نگار

سم: روزنامه روزنامه بارسلونا روزنامه نگار لیونل مسی مشکل روانی مهاجم آرژانتینی عملکرد مسی

گت بلاگز اخبار اجتماعی فعالیت مکارم به عنوان سرپرست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران منع قانونی ندار

فرماندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به جانباز بودن مکارم معاون مالی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و ارائه درخواست بازگشت به کارش افزود: فعالیت آقای

فعالیت مکارم به عنوان سرپرست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران منع قانونی ندار

فرماندار پایتخت کشور عزیزمان ایران : فعالیت مکارم به عنوان سرپرست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران منع قانونی ندارد

عبارات مهم : ایران

فرماندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به جانباز بودن مکارم معاون مالی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و ارائه درخواست بازگشت به کارش افزود: فعالیت آقای مکارم به عنوان سرپرست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران منع قانونی ندارد.

عیسی فرهادی در گفت وگو با ایسنا، گفت: آقای مکارم در حال حاضر به عنوان معاون مالی اداری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مشغول فعالیت هستند و به رتخ و فتخ امور شهرداری می پردازند. ایشان برابر قانون با توجه به اینکه جانباز هستند و درخواست بازگشت به کار را ارائه کرده اند می توانند به عنوان سرپرست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران فعالیت کنند.

وی افزود: آقای مکارم نیروی رسمی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران هستند و درخواست بازگشت به کار خود را به بالاترین مقام محل خدمت خود ارائه کرده اند. با توجه به این موارد ایشان می توانند به عنوان سرپرست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران فعالیت کنند.

فعالیت مکارم به عنوان سرپرست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران منع قانونی ندار

واژه های کلیدی: ایران | فعالیت | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs